Mr. SS Tse (Member)
Mr Sam Tsui (Member)
Mr Steven Wise (Member)
Nick Luxton (Member)
Mr Jon Zinke (Deputy Chairman)
Mr Edward Alder (Secretary)
Mr Terry Floyd (Member)
Mr Raymond Wong (Member)